THỊ TẨM CUỐN

C1 __  C2 __  C3__ C4 __  C5 __  C6 __ C7 __  C8 __  C9 __ C10 __  C11 __  C12 __ C13 __  C14 __  C15 __ C16 __  C17 __  C18 __ C19 __  C20 __  C21 __ C22 __  C23 __  C24 __ C25 __  C26 __  C27 __ C28 __  C29 __  C30 __ C31 __  C32 __  C33 __ C34 __   C35 __  C36 __ C37 __  C38 __  C39 __ C40 __  C41 __  C42 __ C43 __  C44 __  C45 __ C46

DÂY DƯA CUỐN

C47 -> C48 ->C49 -> C50 -> C51 -> C52 -> C53 -> C54 -> C55 -> C56 -> C57 -> C58 ->  C59 -> C60 -> C61 (1)/(2) -> C62 -> C63 -> C64 -> C65 -> C66 -> C67 -> C68 -> C69 -> C70 -> C71 ->C72(1)/(2) ->  C73 ->    C74 ->     C75 ->    C76 ->  C77 ->   C78 ->    C79 ->  C80 -> C81 ->   C82 ->  C83 -> C84 -> C85 ->   C86 ->   C87 -> C88

TIỀN DUYÊN THIÊN

C1 ^_^  C2 ^_^ C3 ^_^  C4 ^_^ C5 ^_^ C6 ^_^ C7 ^_^ C8 ^_^ C9 ^_^ C10

MỘT ĐÊM ÂN SỦNG

C89C90C91C92

————

Casting Phong ca

***^_^***

Casting Hàn Lăng

Advertisements